UWAGA !!!

Trwa w naszej parafii roznoszenie opłatków na stół wigilijny przez Państwa Miecińskich. Parafia nie upoważniła nikogo innego do roznoszenia opłatków. Dotarły informacje o tym, że pojawiły się osoby roznoszące niepoświęcone opłatki, podszywające się pod naszą parafię.
Prosimy o ostrożność i czujność, ponieważ takie osoby pod pretekstem opłatków
,
mogą łatwo dostać się do mieszkań i wyrządzić krzywdę.
/ks. Mariusz Szcześniak - proboszcz/

SPEKTAKL MUZYCZNY

Santo Subito

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W I Niedzielę Adwentu
- 30 listopada
będziemy gościć w naszej parafii Teatr Prowincja,
który o godz. 13.30 przedstawi spektakl muzyczny
SANTO SUBITO. Już dzisiaj warto pomyśleć,
o organizacji czasu i obiadu tak,
aby skorzystać z tej formy refleksji nad drogą świętości Jana Pawła II

i przyjść do kościoła na godz. 13.30.

 

 

 

 

 

 

 
ROZMYŚLANIA O WIERZE

Rozpoczęliśmy w naszej parafii nowy cykl spotkań pod tytułem „Rozmyślania
o wierze”.
Mają one one charakter krótkich wykładów połączonych
z dyskusją.
Ich celem jest prowadzenie
pogłębionej refleksji na tematy związane z wiarą. Prowadzi je ks. dr Dariusz Kucharski, wykładowca historii filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie i w Wyższym Seminarium Duchownym
w Łodzi.

Więcej…
 

Intencje mszalne na dziś...

Godzina Intencja
07:00 + Marianna /15 r. śm./, Stanisław Paliwoda, Marianna Błaszczyk, Edward Walczak
17:00 + Adam Lada
18:30 Za Andrzeja i Annę Kulińskich o łaskę zdrowia i błog.

więcej...